Erhvervsbyen

Erhvervsbyen Horsens Syd

BASE Udvikling as tilbyder fremsynede erhvervsvirksomheder en enestående mulighed for at etablere sig i Erhvervsbyen Horsens Syd med attraktiv beliggenhed.

Placeringen af Erhvervsbyen tager udgangspunkt i to vigtige principper i etableringen af en moderne virksomhed, nemlig tilgængelighed og synlighed.